Tiệc cưới sang trọng trên sân thượng

Bàn tiếp khách, phòng ảnh cưới, cầu thang lên tầng thượng.

The reception table, gallery room & stairway to the wedding party on the top floor.

Location: Gem Center Top Floor

Photos: Huyen Nguyen