KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM 360° VỚI HOA

Ăn bên hoa…

Uống cùng hoa…

Ở Padma, hoa giăng khắp lối. Tham vọng của chúng mình là đơm hoa mọi trải nghiệm:

Để bữa luncheon cùng đối tác thêm thú vị

Cho buổi hoạch định chiến lược chi chít số mà chẳng thiếu chất thơ.

Hay đêm cocktail phiêu phiêu cùng nhạc, hoa dập dìu. Cuộc sống mà, hoa nở là vì ai?

Vài gắp, dăm ly, nghe hoa thở bên vai. Ngày dẫu dài; vẫn thấy đời như ý

Nắng trong, tiếng nhạc thong dong, hương tĩnh tại đọng trên nhánh lá …

Padma là nơi ý đẹp chậm trôi, chạm sâu; mà vòng vội vã ngoài kia toan cuốn phăng đi mất.

Và mua hoa trao nhau để kết ngày rộn rã.

Giao lưu với Padma