Padma được đăng trên Vietcetera

Trang web mô tả địa điểm của chúng tôi bằng cách nói rằng ‘Padma de Fleur là thiên đường của những khung ảnh trang trí công phu, đồ nội thất bằng gỗ và những chiếc lọ cắm đầy hoa.’

Liên kết đến bài viết đầy đủ:  Hướng dẫn Sài Gòn: Làm việc, Ăn, Uống, Và Xem Nghệ thuật Ở Thành Phố