Tiệc tối cuối năm của Hermes dành cho khách hàng VIP

Photos by Huyền Nguyễn.