Tiệc sinh nhật trang nhã với màu trắng & cây xanh

Decorations by Padma team
Photos by Huyền Nguyễn
Location: Gem Center