Tiệc cưới ngoài bãi biển sôi động Exotique tại The Anam Resort Cam Ranh

Wedding planner: The F Lab
Flower decoration: Padma de Fleur
Location: The Anam Resort in Cam Ranh
Photo: Hipster Wedding