Robb Report Bữa tiệc tối dành cho khách hàng VIP

Concept: Going back in time – Indochine 1920s

Location: Continental Hotel, HCMC
Photos: Nhị Hoàng

@2012