Mâm cơm quê nhà / Countryside meal day

Mình tới Padma de Fleur Cafe ăn cơm ngon là 9, sống lại ký ức đẹp là 10.

This is how we relive our home sweet home meal time, prepared by mum, in the countryside.

Mâm cơm ngon tại Padma de Fleur Cafe