Giá đỗ và lá hẹ

Chúng tôi tin rằng chúng là tốt nhất để làm mát một ngày nóng ẩm ướt.

Ảnh của Jack Ross.
@2020 Padma de Fleur