Đám cưới lãng mạn tại Bình An Village Vũng Tàu

Flower decorations: Padma de Fleur

Venue: Binh An Village Vung Tau

Photo: Yet Bang & Ho Van Thanh & Phong Vo