Cocktail ‘xương rồng’

Barista Nghĩa đã đưa chúng tôi đến với một đêm đầy sao tráng miệng. “Vị đắng, ngọt và một chút hương thơm của trà”, anh ấy nói.

Một hỗn hợp trà
Mezcal Gin truyền Ý vị đắng Bianco Cardamom đắng