Cầu hôn

“Lần này ở Amanoi, team và mình trang trí cho buổi cầu hôn ‘bí mật’.
Đây là lần thứ nhì mình cùng team làm trang trí sự kiện ở đây, cái nơi gì mà chỗ nào cũng lãng mạng nghẹn lời hà, và cái nắng cũng hết lời á.
Gom mấy cái dù che nắng cho hoa, mà lòng vẫn nơm nớp…

Rồi chàng bảo chúng mình:
Chiều nay chắc nàng sẽ nghẹn lời khóc rưng rức … vì hoa quá được 😆.
Nhây dễ sợ. Mà yêu ghê cơ.”

– QA Pham

Flower decorations: Padma de Fleur
Location: Amanoi
Photos: NukiA