Bacardi Mixology Party

Này là Padma trang trí sự kiện cho Bacardi – một trong những thương hiệu rượu mạnh bán chạy nhất thế giới. Theo ý tưởng ‘The Market Place’, tụi mình tái hiện lại không gian chợ ba miền tương ứng với 3 bữa tiệc pha chế của Bacardi ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội.

This was how we decorated Mixology Party for Bacardi – the largest privately held, family-owned spirits company in the world. Following ”The Market Place’ theme, we recreated the look of traditional markets in the 3 regions of Vietnam for 3 events in Sai Gon, Da Nang and Ha Noi.

@2016