A White and Green Lush Rooftop Garden Wedding Reception

Ý tưởng là những chiếc bàn có hoa phủ đầy dưới mặt kính.

Khách ngồi ăn, nhìn xuống là hoa, chạm tay nâng ly rượu cũng thấy hoa, chụp hình món ăn cũng thấy hoa. Từng giây nhỏ nhất trong buổi tiệc đều trôi qua trong cái đẹp duyên dáng của hoa.

The idea is clear glass tables showing lush flower designs underneath.

Guests are surrounded with the beauty of flowers from any directions  and in any moments of this unforgetable wedding party.

Location: Gem Center Top Floor

Photos: Huyen Nguyen