Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Tân Qui Tây, tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Sđt: +84773818385