Mỗi tác phẩm hoa của Padma được cân nhắc để phù hợp với sở thích và tính cách của người nhận. Để sao cho người ấy nhớ mãi khoảnh khắc lúc nhận bó hoa và sự quan tâm của người tặng dành cho mình.

Each of our flower designs is made to suit its recipient. We want them to have an unforgettable moment when they embrace our flower bouquets and feel touched by the giver’s care.

Contact us to send love and care to your important ones.

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Tân Qui Tây, tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Sđt: 0835131535

Giao lưu với NeveRland

    Padma de Fleur