Họp báo AkzoNobel 2013

Team Padma thực hiện installation và trang trí tiệc cho họp báo giới thiệu sản phẩm mới cho AkzoNobel.

Padma’s installations and event decorations for the AkzoNobel Press Conference 2013.