Học viện Lavelle

Sơn Trần: Cảm thấy sung sướng khi Sài Gòn có ngôi trường dành cho những thiên thần nhỏ. Mình thì chưa đủ hiểu trẻ con muốn gì nhưng bản thân thì muốn bé lại để vào đây tung tăng với thiên nhiên í.
Team Padma de Fleur Chúc mừng LAVELLE ACADEMY hồng phát 🧸

Event decorations: Padma de Fleur