Bữa tiệc sinh nhật quyến rũ của thập niên 70

Decorations by Padma team.

Photos by Dai Ngo Studio.