29 May 2017

Taittinger Champagne VIP Party

Nhiếp ảnh: Baehler Stephane

Địa điểm: Khách sạn Caravel, Quận 1, Tp.HCM