29 May 2017

Quay ngược thời gian

Nhiếp ảnh: Nhị Hoàng & Đại Ngô

Tổ chức sự kiện: Robb Report

Địa chỉ: Khách sạn Continental, Dist.1, Tp.HCM