29 May 2017

Show thời trang Phương My – Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam

Nhiếp ảnh: Đại Ngô

Địa điểm: Gem Center, Quận 1, Tp.HCM