29 May 2017

Hoa và Men

Nhiếp ảnh: Nhị Hoàng

Địa chỉ: Khách sạn Park Hyatt, Quận 1, Tp.HCM