29 May 2017

Glamorous Birthday Party

Nhiếp ảnh: Đại Ngô

Tổ chức sự kiện: AGS Hanoi

Địa chỉ: Gem Center, Quận 1, Tp. HCM