29 May 2017

Christian Louboutin Opening Party

Nhiếp ảnh: Nhị Hoàng

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, Dist.1, Tp.HCM