30 May 2017

Nhớ về Hanoi xưa

Nhiếp ảnh: Đại Ngô

Địa chỉ: Khách sạn Intercontinental, Đường Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam