30 May 2017

Khu vườn trên sân thượng

Nhiếp ảnh: Huyền Nguyễn

Địa chỉ: Gem center, số 8, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam