30 May 2017

Tình yêu vượt biên giới

Thiết kế và tổ chức: Kerryn Haig & Quỳnh Anh Phạm

Nhiếp ảnh: Đại Ngô

Đạo diễn chương trình: Tạ Hưng

Địa chỉ: Villa Sông Saigon, Quận 2, Tp.HCM