30 May 2017

Chuyến đi đến thiên đường

Nhiếp ảnh: Đại Ngô

Địa chỉ: Resort Ngọc Sương, Cam Ranh, Việt Nam