30 May 2017

Đám cưới Huy & Khanh

Nhiếp ảnh: Đại Ngô
Địa chỉ: Rex Hotel, Quận 1, Tp.HCM