30 May 2017

Nét Việt đương đại

Nhiếp ảnh: Đại Ngô

Địa chỉ: Khách sạn Park Hyatt, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam