Bộ sưu tập

 

Những thời điểm cảm xúc tuôn trào, chúng mình lại điên đảo múa may quay cuồng tạo bộ sưu tập riêng. Thoả nhu cầu tự sướng của bản thân, và dành cho những tâm hồn yêu sự độc đáo.

Padma de Fleur

Gói ý. Thắt tình. Đoá hoa xinh, trao tặng.